Tải Mẫu Biên Bản Huỷ Hoá Đơn Đúng Chuẩn Nhất 2018

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn là gì? Mẫu biên bản huỷ hoá đơn sử dụng trong những trường hợp nào? Có những mẫu biên bản huỷ hoá đơn nào?… Đã có nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề này, chính vì vậy trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn một số thông tin liên quan đến vấn đề này. Mẫu biên bản huỷ hoá đơn được sử dụng nhằm ghi nhận việc sai sót hoá đơn dẫn đến phải huỷ và cam kết hai bên không kê khai thuế hoá đơn đã viết sai phải huỷ. Trên thực tế có rất nhiều mẫu biên bản huỷ hoá đơn như mẫu biên bản huỷ hoá đơn trực tiếp, mẫu biên bản huỷ hoá đơn bán hành thông thường… Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn thông dụng nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

mẫu biên bản

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản huỷ hoá đơn  tại đây.

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh có thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp do thay đổi địa chỉ kinh doanh hay giải thể, doanh nghiệp có trách nhiệm hủy số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành mẫu hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Thời hạn hủy hóa đơn

Chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Trình tự – thủ tục hủy hóa đơn

– Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

– Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (Mẫu: TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

Mẫu thông báo kết quả huỷ hoá đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải miễn phí mẫu biên bản tại đây.

mẫu biên bản

Như vậy bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp đến các bạn một số thông tin khá đầy đủ và chi tiết về mẫu biên bản huỷ hoá đơn thông dụng nhất trong thời gian gần đây. Nếu như các bạn không có nhiều thời gian để tìm kiếm và tự soạn thảo cho mình mẫu biên bản huỷ hoá đơn các bạn có thể tải miễn phí mẫu biên bản chúng tôi đã cung cấp trên bài viết về máy để sử dụng khi cần thiết. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng ở bài viết tiếp theo của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ góp ích nhiều cho các bạn!

0/5 (0 Reviews)