Tổng Hợp Một Số Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Thông Dụng Nhất 2018

Mẫu biên bản cuộc họp là mẫu biên bản ghi lại những vấn đề đã được thảo luận và thống nhất trong cuộc họp. Tuỳ thuộc vào nội dung từng cuộc họp mà có thể thay đổi hoặc thêm bớt một số thành phần trong biên bản. Mẫu biên bản cuộc họp là một loại biên bản khá phổ biến, được sử dụng thông dụng trong mọi công ty, tổ chức doanh nghiệp. Mẫu biên bản cuộc họp thường được sử dụng trong các cuộc họp chi bộ công đoàn, biên bản cuộc họp công ty, biên bản cuộc họp lớp hay mẫu biên bản cuộc họp hội đồng thành viên. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn một số mẫu biên bản cuộc họp đang được sử dụng khá rộng rãi trong thời gian gần đây như mẫu biên bản cuộc họp giao ban, mẫu biên bản cuộc họp chi bộ, mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn… các bạn có thể tham khảo và tải miễn phí về máy để sử dụng khi cần thiết.

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp giao ban giữa các ban ngành được diễn ra. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính của cuộc họp, thời gian kết thúc cuộc họp.

mẫu biên bản

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản cuộc họp giao ban tại đây.

Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ

Biên bản họp chi bộ khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai.

mẫu biên bản

Tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản cuộc họp chi bộ  tại đây.

Mẫu biên bản họp công đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp.

mẫu biên bản

Tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản cuộc họp công đoàn  tại đây.

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.mẫu biên bản

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản họp công ty tại đây.

Mẫu biên bản họp Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ được dùng phổ biến trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình. Vai trò của Chi hội trưởng là tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động.

mẫu biên bản

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải miễn phí mẫu biên bản chi hội trưởng chi hội phụ nữ  tại đây.

Như vậy bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp đến các bạn một số mẫu biên bản cuộc họp đang được sử dụng khá phổ biến trong thời gian gần đây như mẫu biên bản cuộc họp giao ban, mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn, mẫu biên bản cuộc họp công đoàn… Nếu như bạn không có nhiều thời gian để tìm kiếm và tự soạn thảo cho mình một mẫu biên bản cuộc họp thì các bạn có thể tải miễn phí một số mẫu biên bản mà chúng tôi đã cung cấp trên bài viết sau đó điền tên và những thông tin cần thiết bạn sẽ có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu biên bản giao nhận, xác nhận được chúng tôi cung cấp ở bài viết tiếp theo. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ góp ích nhiều cho các bạn!

0/5 (0 Reviews)