Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản

Chia sẻ những mẫu Công văn đề nghị thanh toán mới nhất 2018 chuẩn nhà nước được áp dụng trong trường hợp đối tác của các doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán khi nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn. Mục đích của công văn là để nhắc nhở doanh nghiệp và là cơ sở pháp lý để yêu cầu đối tác thanh toán trong trường hợp cần thiết. Dưới đây là mẫu công văn đề nghị thanh toán mới và chuẩn mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư nhà nước. Cùng đón xem

Cùng xem và tham khảo những mẫu công văn thanh toán đề nghị mới nhất chuẩn nhà nước cho các độc giả quan tâm. hãy tải ngay và chỉnh sửa để có những bản công văn của riêng mình nhé.

công văn đề nghị thanh toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ qui định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải mẫu công văn đề nghị thanh toán: mau-cong-van-de-nghi-thanh-toan

Mẫu công văn đề nghị thanh toán là công văn dành cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư về việc nhanh chóng hoàn thành chi trả vốn khi đến thời gian. Là văn bản cơ sở cho việc đề nghị nhà doanh nghiệp chi trả vốn trong trường hợp cần thiết. Để làm mẫu công văn ngắn gọn bà đầy đủ thông tin thông báo chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn mẫu công văn trên, link vào để tải mẫu về. Chúc các bạn online vui vẻ.