Đơn Xin Nghỉ Thai Sản

Đơn xin nghỉ thai sản dành cho mẹ bầu, công nhân viên chức để hoàn tất thủ tục hưởng chế độ theo quy định, chuẩn bị cho một kì nghỉ dài để chăm sóc cho bé. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất cho các mẹ hoàn thành thủ tục doanh nghiệp và công ty bảo hiểm. Đây là quy định do nhà nước ban hành dành cho những mẹ bầu giúp họ có điều kiện nghỉ ngơi và sinh con trong điều kiện tốt nhất. Việc làm đơn nghỉ thai sản sẽ không làm mất đi quyền lợi đối với mẹ bầu trong thời gian nghỉ sinh con, đó cũng là một trong những ưu tiên của cơ quan xí nghiệp đối với người phụ nữ.

đơn xin nghỉ thai sản

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày……………………..……

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………………

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***——–

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

                           Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………– Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: ………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………………., ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày….tháng….năm…..
Ý kiến của hiệu trưởng                   Người Viết Đơn

Tải mẫu đơn xin nghỉ thai sảnDon-xin-nghi-thai-san

                                                     Don-xin-nghi-thai-san

Để tải được mẫu đơn mời mọi người cập nhật đường link trên để tải về và điền vào chỗ trống cho hợp lý nhé. Đây là một trong số những mẫu đơn quan trọng giúp mẹ bầu đỡ lo việc tìm đơn xin nghỉ thai sản ở đâu. Chúc mẹ bầu nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để  được hưởng những hỗ trợ từ công ty. Chúc các bạn online vui vẻ.

 

0/5 (0 Reviews)