Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt được các cán bộ thực hiện sau khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 của Đảng. Nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khoá 12 bàn về vấn đề tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong bài viết ngày hôm nay Gocbao.com xin chia sẻ đến các bạn mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khoá 12 của cán bộ chủ chốt nhằm giúp các bạn có thể tham khảo và hoàn thành bài thu hoạch của mình một cách tốt nhất.

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt được Gocbao.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết ngày hôm nay nhằm giúp các bạn có thể tham khảo và hoàn thành bài thu hoạch của mình một cách tốt nhất.

BÀI THU HOẠCH 

dùng cho cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa  XII)

(do Đảng ủy …………….. tổ chức vào ngày ……………. )

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, những khó khăn, thách thức, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Liên hệ đơn vị và trách nhiệm của cá nhântrong việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người viết thu hoạch

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tham khảo và download miễn phí Tại Đây :

Như vậy trên đây là mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 của cán bộ chủ chốt giúp các bạn tham khảo đồng thời tải miễn phí để giúp các bạn có thể hoàn thành bài thu hoạch củ mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 về công tác cán bộ ở bài viết tiếp theo của chúng tôi. Đừng quên theo dõi blog để được cập nhật thêm những thông tin bổ ích khác. Hi vọng rằng những thông tin được cung cấp trên bài viết sẽ góp ích nhiều cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *